divendres, 20 de maig de 2011

[026] El difícil repte d'elaborar un text escrit (i V)

Volia escriure algunes línies per valorar la unitat didàctica que he portat a terme durant el 2n trimestre i  de la qual ja n'he parlat força en aquest blog

Després de tancar el mòdul de Llengua catalana 2 de GES 1 valoro positivament la tasca realitzada. És el segon any que el repeteixo i crec que hi ha aspectes que s'han millorat, com ara:

- focalitzar l'atenció en textos de la vida real (carta formal, correu electrònic, currículum, etc.)
-
- emmarcar les tasques fora de les parets de l'aula.
-
- complementar la part de correcció de textos amb eines d'autoaprenentatge.
-
- consolidar la idea del portafolis del mòdul i la tasca d'aprenentatge reflexiu.
.
- aprofundir en les propietats textuals.
.
- mostrar eines per a la creació d'un text escrit (planificació, redacció, revisió).

Tanmateix, però, crec que de cara al curs vinent, podria tenir en compte:

- millorar la complementació de la correcció amb el repàs de les normes gramaticals i ortogràfiques.
.
- ampliar el temps de la correcció amb més presència del llibre Ortografia Catalana com a base de l'autoaprenentatge normatiu.
.
- acotar els lliuraments dels treballs.
.
- fer més pedagogia de l'aprenentatge reflexiu entre els alumnes.
.
- aprofundir més en el portafolis, en l'autoavaluació i en els criteris d'avaluació final.
.
- valorar la possibilitat de fer un projecte més ambiciós amb el portafolis amb la creació de portafolis de curs.

En conclusió, el mòdul continua tenint moltes possibilitats i, a més, encetarà una nova via d'investigació sobre el portafolis com a eina d'aprenentatge al llarg de la resta d'assignatures de llengua de tot el curs.

Wikio

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

I tu, què hi dius? Comenta aquesta entrada!