divendres, 20 de maig de 2011

[026] El difícil repte d'elaborar un text escrit (i V)

Volia escriure algunes línies per valorar la unitat didàctica que he portat a terme durant el 2n trimestre i  de la qual ja n'he parlat força en aquest blog

Després de tancar el mòdul de Llengua catalana 2 de GES 1 valoro positivament la tasca realitzada. És el segon any que el repeteixo i crec que hi ha aspectes que s'han millorat, com ara:

- focalitzar l'atenció en textos de la vida real (carta formal, correu electrònic, currículum, etc.)
-
- emmarcar les tasques fora de les parets de l'aula.
-
- complementar la part de correcció de textos amb eines d'autoaprenentatge.
-
- consolidar la idea del portafolis del mòdul i la tasca d'aprenentatge reflexiu.
.
- aprofundir en les propietats textuals.
.
- mostrar eines per a la creació d'un text escrit (planificació, redacció, revisió).

Tanmateix, però, crec que de cara al curs vinent, podria tenir en compte:

- millorar la complementació de la correcció amb el repàs de les normes gramaticals i ortogràfiques.
.
- ampliar el temps de la correcció amb més presència del llibre Ortografia Catalana com a base de l'autoaprenentatge normatiu.
.
- acotar els lliuraments dels treballs.
.
- fer més pedagogia de l'aprenentatge reflexiu entre els alumnes.
.
- aprofundir més en el portafolis, en l'autoavaluació i en els criteris d'avaluació final.
.
- valorar la possibilitat de fer un projecte més ambiciós amb el portafolis amb la creació de portafolis de curs.

En conclusió, el mòdul continua tenint moltes possibilitats i, a més, encetarà una nova via d'investigació sobre el portafolis com a eina d'aprenentatge al llarg de la resta d'assignatures de llengua de tot el curs.

Wikio

dimecres, 11 de maig de 2011

[025] En el clau!

Una manera molt senzilla i directa de dir que l'avaluació basada en estudiar i vomitar conceptes no funciona. 

Simplement genial, Calvin i Hobbes!Wikio

dimecres, 4 de maig de 2011

dimarts, 3 de maig de 2011

[023] Explica'm una rondalla (I)

Explica'm una rondalla és el fruit del treball de pràctiques que vaig elaborar l'any passat en el marc del Màster de Formació de Professorat de Català per a Adults a la Universitat de Barcelona (UB).

Amb aquesta unitat pretenc que els alumnes sàpiguen realitzar una narració oral d’un conte, fent ús dels elements i les característiques formals de la rondalla. L’objectiu final és que els alumnes siguin capaços d’explicar oralment una rondalla de forma adequada, correcta, cohesionada i coherent a un grup de nens/nes entre 3 a 6 anys. 
De la mateixa manera, es vol aconseguir que els alumnes siguin conscients del seu progrés com a narradors de contes i que això els ajudi a aconseguir un bon domini de la llengua oral.

La unitat està emmarcada en el mòdul de GES anomenat Literatura, en què es treballa la història de la literatura catalana des dels seus inicis fins a la Renaixença (segle XIX). I atès que condensar tants segles de literatura catalana en només 35 hores és una temeritat, he optat per seleccionar un aspecte concret –la literatura popular- i treballar-lo a fons, sempre de manera pràctica.

Les característiques orals intrínseques de la literatura popular permeten un treball de l’expressió i de la comprensió orals molt interessant. Al mateix temps, també permeten un aprofundiment en el treball encetat ja en el primer trimestre amb la lectura de monòlegs (lectura expressiva). La diferència, però, és que ara s’ha afegit l’element d’autoavaluació i d'autoregulació per consolidar les estratègies i els recursos dels alumnes en una intervenció oral.

Enguany, però, hi ha canvis: no hi haurà públic en la tasca final (tot serà enregistrat en vídeo), he inclòs un exercici d'escriptura d'una rondalla col·laborativa i faig més èmfasi en l'escalfament previ a l'exercici oral. A més, els alumnes tindran tot el material compilat en forma de dossier del curs, fet que facilitarà la tasca d'organització del material com de correcció. L'he penjat per compartir-lo amb tothom qui el vulgui. Espero que us en resulti útil.