dimarts, 31 de juliol de 2012

[045] El trimestre de la literatura (1 de 2)

Com -malauradament- ja és habitual, ha acabat el curs i no he explicat quins mòduls he realitzat. També és habitual que acabi el tercer trimestre amb els mòduls de literatura, tant a GES 1 com a GES 2. És una bona manera de tancar el curs, ja que procuro treballar amb la literatura de manera pràctica, de tal manera que els alumnes (de)mostrin la seva creativitat, capacitat d'anàlisi i d'opinió al voltant de la novel·la i de la poesia. 

En aquest primer post comentaré el mòdul de nivell 1 Literatura. L'any passat vaig fer un xurro de mòdul i aquest curs he volgut fer justícia amb ell i li he donat una mica més d'entitat.  

Per començar, hem treballat un gènere força interessant: la novel·la de detectius. I amb l'objectiu fonamental de presentar una introducció a la literatura de gènere -en aquest cas, el policíac - a partir del contacte directe amb els textos literaris i els seus temes més recurrents, hem assolit l'objectiu d'aprendre a reconèixer alguns dels recursos i tòpics literaris que han estat presents a la literatura detectivesca des dels inicis. I hem comprovat també com s'han anat perpetuant fins avui dia, tant a novel·les com a pel·lícules, series de televisió i còmics.

També, en menor mesura, el mòdul ha donat unes bases perquè els alumnes es formin un criteri propi a l'hora d'opinar sobre literatura i per a crear -tot i que sigui de manera modesta- els seus textos literaris.
Activitats d'avaluació del mòdul de Literatura de GES 1.
De les activitats proposades, una ha estat la lectura i l'anàlisi d'un d'aquests dos llibres: El gos dels Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle; o Deu negrets, d'Agatha Christie. El treball consistia a contestar una sèrie de preguntes seleccionades dels dossiers didàctics del programa El Gust Per La Lectura dedicats a la novel·la de detectius.

A més, han lliurat un dossier d'activitats lingüístiques relacionades amb la narrativa, on han repassat temes com la cohesió (pronoms febles, sinònims), les característiques de la narració (argument, personatges, temps, espai, ordre cronològic de l'acció), els temps verbals, exercicis de creació literària, estil directe i estil indirecte, etc.

Per acabar, també han realitzat un projecte de novel·la de detectius en què les eines del resum, la descripció i la narració han estat indispensables. Així, han hagut de realitzar:

1) L'escriptura de l'argument de la novel·la i definir l'estil de la història (entre 60 i 100 paraules).
2) La descripció del personatge principal (màxim de 100 paraules).
3) L'escriptura de l'esbós del final de la novel·la (màxim de 150 paraules).
La valoració que faig del mòdul és positiva. Hem tingut temps d'assolir els objectius principals i els alumnes han respost molt bé a les tasques. Les lectures s'han rebut amb un cert recel inicial, però han acabat agradant. Per a alguns alumnes, ha resultat sorprenent que històries escrites fa un segle aproximadament encara conservin la seva vigència i siguin encara actualitat gràcies al cinema, la televisió o els còmics.

Un altre punt positiu és que, sovint, hem fet classes en què els alumnes han treballat la lectura i els treballs a l'aula, fet que ha convertit moltes classes en petits tallers de literatura. Per tant, he pres el rol d'orientador i de guia en la majoria de les sessions i ha generat un bon clima a l'aula.


Com a aspectes de millora, crec que caldria, almenys, un examen de validació per saber si els alumnes han llegit o no la novel·la. Sortosament, no he tingut dubtes aquest curs, però ho hauré de tenir present per a futurs alumnes. És una mesura que em costarà d'assumir però que és justa.
D'altra banda, he trobat a faltar una o dues sessions dedicades de manera exclusiva a l'anàlisi de la novel·la. Tot i que en parlàvem de manera individual o en petits grups sobre aspectes concrets dels llibres, hauria estat molt profitós una classe de tertúlia literària. Però la dificultat en alguns grups a causa que els alumnes llegien les dues obres i que havien d'acabar tant el dossier d'activitats lingüístiques com el projecte de novel·la, va fer que ho deixés aparcat.

En general, estic força satisfet amb els resultats obtinguts amb el mòdul. Ha estat un encert el gènere escollit. No descarto, però, fer altres gèneres en cursos posteriors. Tot i que per sobre de qualsevol altre objectiu, jo ja dono com a un triomf veure els meus alumnes com llegeixen a l'aula. Aquesta imatge és ja d'excel·lent.


dimecres, 18 de juliol de 2012

[044] La cara i la creu dels cursos del llengua catalana d'aquest curs (2 de 2)


I per acabar la valoració dels cursos de català, ara toca el curs de preparació per a la prova de català C. La valoració del curs en general és molt positiva. Malgrat que el curs va començar al segon trimestre, vaig satisfer les expectatives dels alumnes. A diferència del curs de nivell D, vaig tenir l'ocasió de trobar-me amb el grup setmanes abans de començar el curs i copsar les seves necessitats. Això va ser cabdal per tal de preparar el curs amb moltes garanties d'èxit. 

La trobada amb els alumnes responia al fet que, inicialment, el curs no l'havia de fer jo. Per aquest motiu, em vaig veure obligat a modificar alguns aspectes del curs: vaig canviar l'horari perquè no podia complir amb les hores estipulades. Així, en comptes de 3 hores a la setmana, vam establir dues hores a la setmana i un suport virtual per tal de resoldre dubtes al llarg de la setmana. A més, vam utilitzar la xarxa social educativa Edmodo per tal de resoldre els dubtes que al llarg de la setmana poguessin tenir els alumnes. I al mateix temps, Edmodo servia per proposar material teòric extra, enllaços a recursos lingüístics d'interès, exercicis i tasques online, etc. Va ser una manera de suplir l'hora que es va perdre pel camí.

Val a dir que la tasca a Edmodo va ser un suport extra que no esperava desenvolupar tant com ho vaig fer, però que, finalment, va funcionar força bé. Els alumnes van respondre positivament a l'ús de les TIC com a suport per al seu aprenentatge. D'aquesta manera, el curs es va convertir en una mena de formació semipresencial. Però encara estem lluny d'anomenar-lo així. 

Ateses les consideracions anteriors (inici al 2n trimestre, nou horari), la metodologia havia d'adequar-se també a aquesta nova tessitura. Partia del fet que els alumnes tenien una bona base gramatical ja apresa (fet que amb les proves de nivell i les acreditacions presentades pels alumnes abans d'apuntar-s'hi va quedar demostrat), vaig focalitzar l'interès a resoldre els seus dubtes. Vaig centrar-me especialment en les excepcions a les normes gramaticals, en la millora de les eines de preparació, redacció i revisió de textos escrits i en la realització de tasques i exercicis que es poguessin trobar a la prova de català C. El meu rol era, essencialment, de guia de l'aprenentatge. Vaig evitar les “classes magistrals” per una qüestió de temps, atorgant-los a ells que preparessin la classe en funció dels seus dubtes.
Per tant, una classe de català C consistia a:

a) corregir els exercicis setmanals de redacció de textos – Vam establir un sistema d'autocorrecció que permetia a l'alumne saber quins eren els seus errors més freqüents en el moment de redactar. Al llarg del curs l'hem ajustat en funció de les seves necessitats. De cara al curs vinent, el repassaré per tal de millorar-ho per a propers cursos.
b) resolució dels dubtes gramaticals – Setmanalment, els proposava que repassessin temes gramaticals concrets, que fessin els exercicis i després, a l'aula, resoldríem els dubtes teòrics i pràctics. Com a eina de treball, vam fer servir el llibre Curs de llengua catalana Nivell C del Departament deJustícia. Ha resultat una bona eina com a referència del curs. I el millor de tot, gratuïta! La resta de material complementari l'he extret d'altres llibres (10 exàmens del nou nivell C) i l'he penjat a Edmodo, així com enllaços de recursos (diccionaris en línia, pàgines web d'interès, etc.).
c) correcció de simulacre de proves de català C – La pràctica de simulacres d'examen al llarg del curs ha estat molt positiu per als alumnes i el que, en definitiva, els va ajudar més a l'hora d'encarar la prova real. D'una banda, perquè es familiaritzen amb el tipus de preguntes que hi apareixen, però per una altra, perquè vam repassar gramàtica de la millor manera possible: amb la pràctica.

La valoració de la metodologia, doncs, és molt positiva i crec que haig d'insistir per aquest camí i deixar que l'alumne “s'apoderi” de la classe en benefici de la seva formació. Per al curs vinent, cal investigar en aquesta línia a l'hora d'establir la metodologia i preparar les activitats del curs.

Una de les mancances del curs ha estat una avaluació amb cara i ulls, però la tipologia i les circumstàncies del curs no ho van permetre. De fet, l'avaluació era constant, ja que setmanalment, corregia tasques gramaticals i textuals dels alumnes. De cara a propers cursos, s'haurà d'establir un sistema d'avaluació concret. Crec que pot ser molt positiu.
El grup ha respost molt bé a tot el que s'ha proposat. Ha estat un grup pacient (va esperar un trimestre fins que es va obrir el curs!), molt treballador, molt constant i molt motivat. No és d'estranyar, doncs, que hagin respost tan bé al curs, a la proposta metodològica, a les activitats presencials i virtuals. De les 10 persones que van començar, 9 es van apuntar a la prova, però només 8 es van presentar. Encara no hi ha resultats, però confio que els va anar bé.

Per al proper curs tindré molt en compte aquesta experiència per tal de proposar un curs semipresencial com cal. En aquest sentit, ja he fet arribar al departament de català del Centre inclourà aquesta modalitat de curs (2 hores setmanals presencials i 1 hora de tasques virtuals) per a cursos especialment orientats per a la preparació de la prova per a l'obtenció del certificat de català C. I de la mateixa manera, reconvertiré el de nivell D seguint aquestes pautes.

Wikio

dimarts, 17 de juliol de 2012

[043] La cara i la creu dels cursos del llengua catalana d'aquest curs (1 de 2)


Continuo amb la descripció, anàlisi i valoració dels cursos d'aquest curs que ja és història. 
Ara toca explicar els dos cursos de llengua catalana que he portat: un de preparació per a la prova de nivell C i un altre del nivell D. Són cares ben distintes d'una mateixa moneda que tot seguit passo a comentar. Si va bé, començo per la creu, el curs de preparació per a la prova del certificat de nivell D.

I és que parlar del curs de preparació del nivell D que he fet al centre és parlar d'un petit fracàs. Anem a pams i començo exposant quin era el plantejament del curs i en què es va acabar convertint.
Títol: Curs de preparació per a l'obtenció del certificat de català D (semipresencial)

Durada: 2 trimestres.

Hores presencials/semipresencials: 35 hores cada trimestre. (20h presencials i 15 semipresencials). El primer mes es faran classes presencials setmanals i els 2 mesos restants, classes presencials quinzenals.

Observacions: Per al curs s'utilitzarà la xarxa social Edmodo. És una plataforma digital que actua com a xarxa social alhora. La idea és que Edmodo serveixi per penjar activitats complementàries i de reforç. A manca d'un Moodle al centre, crec que era una bona opció.
Aquest era el plantejament inicial, però a la pràctica, el curs semipresencial s'ha diluït. La idea de fer-ho així era perquè els alumnes ja tenien una base molt sòlida de llengua catalana, fet que em va fer pensar que podrien seguir el ritme i el plantejament evidentment pràctic. Això em permetria centrar-me en la tasca de guia i orientador dels aspectes que realment els costava als alumnes i anar a atacar les dificultats concretes dels alumnes.

Finalment, la majoria dels alumnes no han combregat amb la semipresencialitat; és a dir, la tasca online no s'ha tingut en compte per a la formació del curs i s'ha quedat en un 2n o 3r pla. No sé si ha estat culpa de la mena d'activitats plantejades o el tipus de la plataforma que he utilitzat, però no ha funcionat gens.

Podria ser també que els alumnes no estiguessin preparats per a un curs amb aquest plantejament semipresencial. I encara, si anem més enllà, crec que, a hores d'ara, puc confessar que em vaig equivocar. Pensava que els alumnes respondrien al tipus de classes, però els vaig sobrevalorar. Això passa per no fer un estudi previ de l'interès o la preparació dels alumnes per extreure el profit que jo esperava. Pel que sembla, no eren tan autònoms com semblava...
Per tant, he pagat la novatada i arran de tots aquests elements, el curs es va fondre i els (pocs) alumnes que seguien el curs només donaven importància a la part presencial. O sigui que el curs vinent el remodelaré, però sense renunciar al plantejament semipresencial. Hauria de millorar molt la part virtual i trobar l'equilibri entre docent comunicador i docent guia-orientador.

En confiança, i per resumir la sensació que m'ha deixat el curs, crec que estic a anys llum del que esperaven els alumnes. La metodologia clàssica de profe transmissor de coneixements encara és una llosa que no permet innovar o provar noves metodologies basades en l'autoformació. O sigui que em trobo com un peix en un aquari de tortugues.

Per al proper curs tindré molt en compte l'experiència per tal de proposar un curs semipresencial com cal. De fet, ja he presentat una millora per a aquesta modalitat de curs, seguint la bona experiència a Centelles (l'explicaré en el capítol següent) per a cursos especialment orientats per a la preparació de la prova per a l'obtenció del certificat de català. Crec que és un tipus de curs modern i atractiu que casa molt bé amb la mena de cursos que s'imparteixen a la resta d'escoles, ja que té en compte les noves tecnologies com a eines pràctiques per a l'aprenentatge de les llengües. Esperem que les millores serveixin per a oferir un curs de català D més sòlid.


Wikio