dijous, 24 de març de 2011

[018] La fotografia com a eina lingüística (I)

A inicis del segon trimestre vaig llançar un repte als alumnes de l'assignatura de Llengua espanyola 3 de GES 2: organitzar una exposició de fotografia. Evidentment, la iniciativa va ser rebuda amb escepticisme, ja que el grup d'enguany és en general força complicat a nivell de comportament i de motivació.

A grans trets, la unitat didàctica que vaig posar en marxa i que arribarà al seu zènit el proper dijous 31 de març amb la inauguració al centre, té com a objectius principals:

- saber descriure imatges a nivell denotatiu i connotatiu.

- saber exposar i argumentar la lectura denotativa i connotativa de les fotografies realitzades pels alumnes.

- saber analitzar la tasca feta i reflexionar-hi.

- saber elaborar la publicitat d'un acte cultural (exposició fotogràfica).

- saber gestionar el treball en grup.
Tots aquests objectius s'han combinat amb una metodologia molt clara: els alumnes s'han de responsabilitzar del seu progrés i, per tant, han de gestionar els tempos de lliurament de les tasques. Mentrestant, el docent dinamitza, orienta, facilita i motiva els alumnes per assolir el repte amb èxit.

Així, les tasques que han realitzat en grups de 4 persones són les següents:

- realització d'un mínim de 4 fotografies originals per persona (16 x grup) al voltant de dos temes: la disfressa i sense paraules,

- acompanyar cada imatge amb un títol i una descripció denotativa i connotativa. Ha de tenir un mínim de 100 paraules. Les descripcions s'han de lliurar en castellà i en català,

- redacció d'un post diari al blog de l'assignatura que expliqui què s'ha fet durant la sessió, analitzar la tasca realitzada pel grup i reflexionar-hi, 

- creació d'un díptic, un flyer i un cartell per fer difusió de l'exposició,

- preparació d'una exposició oral que expliqui el més rellevant a nivell d'elaboració del treball i a nivell connotatiu de les imatges. La podran fer tant en català com en castellà.
Dos dels aspectes en què més es va fer èmfasi van ser en la composició i els tipus de plans i enquadraments.
Prèviament a deixar via lliure als grups, els quals van ser escollits pel professor, vam fer unes quantes sessions pràctiques sobre les característiques de la imatge, vam pactar quin grup s'encarregaria de cadascun dels textos publicitaris proposats (flyer, cartell, díptic) i vam establir aspectes comuns de treball (destinataris de l'exposició, selecció del tema, nom de l'exposició, colors i tipografia per als textos publicitaris, creació del logo, etc.). 

Amb totes les peces de la tasca al taulell, el repte ja estava servit. Ara hauria de comentar amb detall com es van desenvolupant les activitats. Però em permetreu que ho faci en un proper post!

dilluns, 21 de març de 2011

[017] El difícil repte d'elaborar un text escrit (III)

Hem arribat a la recta final del mòdul de Llengua catalana 2. I arribats a aquest punt, la valoració de la tasca és, inicialment, positiva. Els alumnes han adquirit el modus operandi dels treballs escrits: fer un primer esborrany, contestar la graella d'autoavaluació, rebre la correcció del professor, tornar a corregir el text i contestar la graella del segon esbós. I així fins que el text estigui correcte a nivell ortogràfic i estructural.

En aquest cas, la metodologia s'ha anat modificant a mesura que passava el mòdul, especialment la part d'autocorrecció. Crec que, com a element de millora, hauria de clarificar des del primer moment el funcionament de la part autoregulada. I és que, de fet, és l'element important en el meu plantejament d'aquest mòdul i penso que cal modificar-lo perquè pugui donar els seus fruits.

També cal que comenti que el sistema de correcció no és el clàssic de tota la vida; és a dir, el docent corregeix i marca els errors, els fa plenament visibles i dóna el text als alumnes. El meu objectiu és que els alumnes es responsabilitzin dels seus textos. Han de ser capaços d'analitzar i de reflexionar sobre la feina feta perquè en siguin conscients dels seus errors, però també dels seus encerts.
Per aconseguir aquest objectiu, he optat per implantar un codi ortogràfic i textual comú amb símbols per reconèixer la mena d'error que s'ha fet (ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic, idea inintel·ligible, desordre en l'exposició de les idees, etc.) perquè l'alumne el detecti, es pregunti què ha passat en cada cas i faci l'esforç de trobar la solució a l'error marcat pel professor. Aquesta manera de treballar la millora dels textos li dec a la professora de la UVic, la Mariona Casas, que ens el va mostrar en una sessió del Màster de Formació de Professors de Català per a Adults.

A més, una altra aspecte que introduiexo -evidentment- és el del repàs als problemes més freqüents. Entre totes les correccions, elaboro un top 5 de faltes d'ortografia i aspectes relacionats amb les propietats textuals. Com més coincidència hi ha entre els alumnes amb un error, més opcions té aquest error de ser el nostre número 1. És una manera entretinguda de tractar l'ortografia i fer-la passable. I tot plegat es consolida amb exercicis de repàs dels errors apareguts als textos. Des de fa uns anys, recomano la compra del llibre Ortografia catalana, de l'editorial Castellnou, ja que el trobo molt adient per als meus alumnes. Permet treballar de manera col·lectiva com de manera individual (autodidacta), fet que m'interessa especialment i que connecta novament amb l'objectiu del mòdul.
Per tant, aquest sistema combinat amb un procés d'autoavaluació pot ajudar a l'assoliment de l'objectiu que m'havia marcat i que comentava anteriorment. Però tot dependrà de la pràctica i de la profunditat amb la qual qualli la metodologia en els alumnes. Jo des del primer curs de GES -i en altres cursos de llengua catalana per a adults- ja l'aplico des del primer trimestre i la continuo aplicant en els meus treballs. Penso que, per sobre dels continguts, cal insistir en ensenyar habilitats i competències. I en el cas concret que he exposat en aquest post, considero importantíssim dotar els alumnes de recursos que els permetin enfrontar-se a l'escriptura d'un text, tot coneixent les seves aptituds (tant bones com no tan bones) i aplicant una metodologia que els ajudi a desenvolupar-les.

Cal, encara, més èmfasi, fer un treball encara més exhaustiu i de més envergadura (per exemple, que la resta d'assignatures, incloses les de ciències i de socials, apliquessin la mateixa metodologia als seus treballs de classe). Però la primera pedra ja s'hi ha posat. Ara esperem que en el recorregut del GES pugui aixecar i millorar la construcció metodològica que desplego als meus cursos de llengua.

Wikio

dimecres, 9 de març de 2011

[016] Treballant amb el còmic (II)

Una vinyeta feta amb Pixton. Si voleu veure'n la resta, cliqueu la imatge.
En un anterior post vaig explicar quina tasca estava realitzant al mòdul de Llengua castellana 2 de GES 1 amb el còmic. I ara volia aprofundir-hi una mica.

Fins ara, estic satisfet dels resultats que estic obtenint. Penso que he encertat en l'ús del còmic com a porta d'entrada al text narratiu i a l'interès per la lectura. Fins i tot hi ha alumnes que s'han sorprès pel fet d'estar tan enganxats al còmic. Ja és una gran fita que llegeixin i que vagin a la biblioteca a buscar un dels 5 còmics que vaig proposar per a la ressenya. En aquest sentit, he complert un objectiu importantíssim: que llegeixin i sàpiguen valorar la lectura.Trobo encertadíssim l'ús el còmic, ateses les seves característiques tècniques. La barreja d'imatge i text, la temàtica diversa dels còmics proposats, la llibertat d'escollir el còmic que més els tiba han estat elements clau per veure imatges insòlites a l'aula -veure com llegeixen en un silenci sepulcral no té preu!-, especialment per a un perfil d'alumne que no està acostumat a llegir i que partia de la idea que els còmics eren per a nens o freaks

Actualment, i després d'unes sessions dedicades a explicar les característiques del còmic i com connecten amb el text narratiu, han començat a treballar en els dos treballs per a aquest trimestre: la ressenya i la creació d'un còmic propi.

Pel que fa a la ressenya, he donat 5 títols de còmics diversos en temàtica i procedència. Aquesta és la llista dels còmics:

- El arte de volar, de Antonio Altarriba/Kim
- Kick-Ass, de Mark Millar i John Romita JR.
- Arrugas, de Paco Roca.
- Bone: lejos de Boneville, de Jeff Smith.
- Metropolis, de Osamu Tezuka.


El segon treball és el de l'elaboració d'un còmic utilitzant el web Pixton. Per guardar-me les espatlles, i atesa les possibles "dificultats" tècniques i formatives pel que fa a l'informàtica, he deixat l'opció de realitzar el còmic amb altres tècniques (fotografies, dibuixos originals, collages, etc.). Els alumnes, a part del còmic que haurà de tenir entre 15 i 20 vinyetes, han de lliurar una descripció del personatge principal i un guió tècnic de cada vinyeta.
Com dic, ara estan immersos amb els treballs. Quan acabi el trimestre, faré les valoracions finals, així com ensenyaré alguns dels treballs que hagin fet.

Wikio